Lielā skatuve

Saulkrastu estrāde  

Ainažu iela 42, Saulkrasti 

 

LV-2160